ევრაზიის მეორე მულტიდისციპლინარული ფორუმის მოხსენებათა კრებული

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ევრაზიის მეორე მულტიდისციპლინარული ფორუმის მოხსენებათა კრებული

2014 წლის დეკემბერს ევროპის სამეცნიერო ინსტიტუტის მიერ გამოიცა ევრაზიის მეორე მულტიდისციპლინარული ფორუმის მოხსენებათა კრებული ორ ტომად. http://www.emforum.eu უცხოელი მკვლევარების ნაშრომებთან ერთად შეგიძლიათ გაეცნოთ გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის მეცნიერთა და დოქტორანტთა კვლევებს. ფორუმის ორგანიზატორები იყვნენ გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, ევროპის სამეცნიერო ინსტიტუტი (მაკედონია) და აზორეს უნივერსიტეტი (პორტუგალია).