ჟურნალი კრიმინოლოგი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ჟურნალი კრიმინოლოგი

 

ჟურნალი კრიმინოლოგი

სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი კრიმინოლოგი 17

სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი კრიმინოლოგი 1 (16)

სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი კრიმინოლოგი 1 (16) დამატება №1

სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი კრიმინოლოგი 1 (15)

სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი კრიმინოლოგი 1 (14)

სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი კრიმინოლოგი 11 (12)

სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი კრიმინოლოგი 9 (10)

სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი კრიმინოლოგი 7 (8)

სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი კრიმინოლოგი (6)

სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი კრიმინოლოგი (5)

სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი კრიმინოლოგი (4)

სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი კრიმინოლოგი (3)

სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი კრიმინოლოგი (2)