აკადემიური პერსონალისა და ახალგაზრდა მკვლევრების დასახმარებლად!

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


აკადემიური პერსონალისა და ახალგაზრდა მკვლევრების დასახმარებლად!

ეკონომიკისა და ბიზნესის მიმართულების აკადემიურ პერსონალსა და ახალგაზრდა მკვლევრებს გრუნი სთავაზობს ინფორმაციას, რომელიც დაეხმარება მათ სამეცნიერო - კვლევითი საქმიანობის განხორციელებაში.

 

შემოთავაზებული ოფიციალური ინტერნეტგვერდების მეშვეობით შესაძლებელია მოიძიოთ ინფორმაცია ეკონომიკის, ბიზნესის მართვის, დასაქმების პოლიტიკის სფეროში განხორციელებული და მიმდინარე კვლევების შესახებ.

 

ეს ინფორმაცია ასევე სასარგებლო იქნება მათთვის, ვინც ამ მიმართულებით ახორციელებს პედაგოგიურ საქმიანობას და აქვს სურვილი ითანამშრომლოს მაღალრეიტინგულ საერთაშორისო - სამეცნიერო (ეკონომიკურ) გამოცემებთან:

  1. ეკონომიკის კვლევის ევროპული ცენტრი - The Centre for Economic Policy Research (CEPR) - https://cepr.org/
  2. საერთაშორისო ბაზა ეკონომიკური მიმართულების სამეცნიერო მასალაზე - Social Science Research Network (SSRN) - https://www.ssrn.com/index.cfm/en/
  3. ონლაინპლატფორმა საბაზრო ეკონომიკასთან, სოციალურ თემატიკასთან დაკავშირებული კვლევების შესახებ - Center for Labour Market and Social Research (CLMSR) - https://ideas.repec.org/s/fth/clmsre.html
  4. ეკონომიკური შინაარსის კვლევების ერთ - ერთი წამყვანი სააგენტო - Economic & Social Research Council (ESRC) - https://aka.esrc.ukri.org/ESRCInfoCentre/index.aspx
  5. სოციალურ - ეკონომიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრი (მიმართულებები: ტექნოლოგიები, ეკონომიკური გარემო, ეკონომიკური განვითარების ალტერნატიული გზები) - Centre for Socio-Economic Research, International Networks for Studies in Technology, Environment, Alternatives, Development (CEPS/INSTEAD) - https://www.liser.lu/. ხელმისაწვდომია ბევრი საინტერესო სტატია.
  6. იაპონიის კვლევითი ცენტრის საბაზო მონაცემები, სტატიები. The Japan Institute of Labour (JIL) - https://www.jil.go.jp/english/ejournal/index.html
  7. დასაქმების პოლიტკის კვლევის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ისტიტუტი - Warwick Institute for Employment Research - https://warwick.ac.uk/fac/soc/ier
  8. საოჯახო მეურნების მართვასთან დაკავშირებული საერთაშორისო პრაქტიკისა და კვლევის ინსტიტუტი (შემოსავლების დინამიკა, საოჯახო ბიზნესის განვითარება და სხვა) - Institute for Social and Economic Research (ISER) - https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:553?site_name=Rhodes%20University