ტეხას ა&მ უნივერსიტეტის გაზაფხულის სემესტრის კვლევითი სემინარი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ტეხას ა&მ უნივერსიტეტის გაზაფხულის სემესტრის კვლევითი სემინარი


გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, როგორც პარტნიორი, წარმატებით თანამშრომლობს ტეხას ა&მ უნივერსიტეტთან პროგრამის - „Paths to Publication “, ფარგლებში.

 

2024 წლის 25 იანვარს პროგრამის მესამე ნაკადი გაიხსნა პროფესორი რიფსიმე ბლედსოს ლექციით, რომელსაც ასევე ესწრებოდა გრუნის ახალგაზრდა მკვლევრები და აკადემიური პერსონალი. ტეხას ა&მ-ის პროფესორმა რიფსიმე ბლედსომ მსმენელებს გაუზიარა თავისი ცონდა და გამოცდილება ხელოვნური ინტელექტის საფრთხეებსა და შესაძლებლობებზე განათლებაში. დოქტორმა ბლედსომ განიხილა შემდეგი საკითხები: რა არის ხელოვნური ინტელექტი, ხელოვნური ინტელექტის სიძლიერეები და საფრთხეები, ეთიკური პასუხისმგებლობა, AI, როგორც მწვრთნელი და როგორც აზროვნების პარტნიორი, კვლევაში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების შესაძლებლობები და სხვა.