საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანის შეხვედრა აბიტურიენტებთან

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანის შეხვედრა აბიტურიენტებთან


2022 წლის 28 თებერვალს საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი, სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი გიორგი მირიანაშვილი თბილისის კლასიკური გიმნაზიის, 51-ე, 84-ე და 98-ე საჯარო სკოლების მე-12 კლასელებს შეხვდა.

 

შეხვედრების ფარგლებში პროფესორმა აბიტურიენტებს გაუზიარა ინფორმაცია საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო კურსის, აკადემიური პერსონალის, პრაქტიკული კომპონენტების, საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამების, უნივერსიტეტის კამპუსისა და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების თაობაზე, აგრეთვე, უპასუხა მოსწავლეების მიერ დასმულ შეკითხვებს.

 

შეხვედრებს ესწრებოდნენ სკოლის დირექტორები და პედაგოგები, მათ შორის, თბილისის 98-ე საჯარო სკოლის დირექტორი, საჯარო მმართველობის დოქტორი გიორგი მომცელიძე, თბილისის 51-ე საჯარო სკოლის დირექტორი თამარ კაპანაძე.