გარე მობილობით გადმომსვლელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გარე მობილობით გადმომსვლელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

გარე მობილობით გადმომსვლელი სტუდენტები, მიმღებ პროგრამაზე აღიარებული კრედიტების რაოდენობის თაობაზე წერილობითი განცხადების დასადასტურებლად, მ/წ 16 თებერვალს 15:00 საათიდან 18:00 საათამდე და 17 თებერვლს 12:00 საათიდან 16:00 საათამდე, უნდა მობრძანდეთ უნივერსიტეტის თბილისის კამპუსში.

 

მობილობით გადმომსვლელი, კონკურსში მონაწილე დოქტორანტებისთვის, გასუბრება საკვლევ თემასთან დაკავშირებით, ჩატარდება მ/წ 17 თებერვალს 15:00 საათზე, აუდიტორია № 203.

 

საკონტაქტო პირი: ფიქრია ბერიძე - სტუდენტთა მხარდაჭერისა და სერვისის სამსახურის უფროსი

ელ-ფოსტა: p.beridze@gruni.edu.ge ტელ: (+995 32) 38 44 06 (107)