“ჯეოსელის“ მასტერკლასი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


“ჯეოსელის“ მასტერკლასი


2016 წლის 15 აპრილს,კომპანია ჯეოსელმა, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის, ჩაატარა მასტერკლასი „როგორ მოვემზადოთ და დავტოვოთ დაუვიწყარი შთაბეჭდილება გასაუბრების დროს“.


მასტრეკლასზე განხილულ იქნა შემდეგი საკითხები: რატომ არის მნიშვნელოვანი გასაუბრება,როგორ უნდა მოვემზადოთ გასაუბრებისთვის, რა მნიშვნელოვანი დეტალებია გასათვალისწინებელი და რას უნდა მიექცეს ყურადღება გასაუბრების დროს.

მეცადინეობა საკმაოდ პროდუქტიული იყო. სტუდენტებმა მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე მიიღეს ამომწურავი პასუხები .

 

საკონტაქტო პირი:  

კარიერის განვითარებისა და სტუდენტთა მხარდაჭერის სამსახური

ტელ: (+995 32) 2384406 (121); ფაქსი: (+995 32) 2384406; ელ-ფოსტა: career@gruni.edu.ge