სამართლის სკოლის დოქტორანტის - ირაკლი ლაგვილავას დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სამართლის სკოლის დოქტორანტის - ირაკლი ლაგვილავას დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში შედგა სამართლის სკოლის დოქტორანტის - ირაკლი ლაგვილავას დისერტაციის დაცვა თემაზე: „ადამიანის კრიმინალური ექსპლუატაცია, კრიმინოლოგიური და სისხლისსამართლებრივი დახასიათება და პრევენციის საკითხები“.

 

დოქტორანტს სამეცნიერო ხელმძღვანელობას უწევდა პროფესორი გიორგი ღლონტი.

 

სამართლის სკოლის სადისერტაციო საბჭოს ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით ირაკლი ლაგვილავას მიენიჭა სამართალმცოდნეობის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.