სერტიფიკატების გადაცემა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სერტიფიკატების გადაცემა

დასაქმების ხელშეწყობისა და სათანამშრომლო უნარების გასავითარებლად ჩატარებულ ტრენინგში (16-28 დეკემბერი, 2013) მონაწილეობა მიიღო უნივერსიტეტის სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა და ბიზნესისა და მართვის სკოლის 16 სტუდენტმა და კურსდამთავრებულმა.

 

მონაწილე სტუდენტებს და კურსდამთავრებულებს, რომლებმაც აღნიშნული კურსი წარმატებით გაიარეს და მაღალი შეფასება დაიმსახურეს გადაეცათ სერტიფიკატები.

 

ტრენინგ-კურსი ჩაატარა გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბიზნესისა და მართვის სკოლის პროფესორმა ლიანა ყანჩაველმა.