ჟენევის ბიზნესისა და საერთაშორისო სწავლებათა უნივერსიტეტის წარმომადგენლის, რუან ხოაზის ვიზიტი გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ჟენევის ბიზნესისა და საერთაშორისო სწავლებათა უნივერსიტეტის წარმომადგენლის, რუან ხოაზის ვიზიტი გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში

2014 წლის 29 ოქტომბერს ჟენევის ბიზნესისა და საერთაშორისო სწავლებათა უნივერსიტეტის წარმომადგენელი, რუან ხოაზი ესტუმრა გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტს. სტუმარი შეხვდა უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასა და ბიზნესისა და მართვის სკოლის სტუდენტებს. ბატონმა ხოაზმა დამსწრე საზოგადოებას გააცნო თავისი უნივერსტეტი და ისაუბრა ჟენევის ბიზნესისა და საერთაშორისო სწავლებათა უნივერსიტეტში სწავლის შესაძლებლობის შესახებ. სრუდენტები დაინდერესდნენ არნიშნული პროექტით. შეხვედრის შემდეგ დაისახა მომავალი თანამშრომლობის გეგმები.