გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის და მაგდებურგის სტენდალის უნივერსიტეტის (გერმანია) ერთობლივი კონფერენცია

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის და მაგდებურგის სტენდალის უნივერსიტეტის (გერმანია) ერთობლივი კონფერენცია


2013 წლის 25 სექტემბერს, 10 საათზე, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში გაიმართა კონფერენცია თემაზე: „წვრილი და საშუალო საწარმეობის განვითარება საქართველოსა და გერმანიაში“. კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის და მაგდებურგის სტენდალის უნივერსიტეტის (გერმანია) პროფესორებმა და სტუდენტებმა. მოხსენებების შემდეგ საინტერესო დისკუსია გაიმართა.

 

შეხვედრის დასასრულს დაისახა მჭიდრო თანამშრომლობის პერსპექტივები.