ყველა ახალი ამბავი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად
28/04/2023
აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები
23/09/2022
კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად
10/08/2022
კონკურსი კარიერული განვითარებისა და უცხოელ სტუდენტთა რეგისტრაციის ცენტრში, კოორდინატორის თანამდებობაზე
05/07/2022
აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები
15/04/2022
აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები
24/02/2022
კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად
14/02/2022
აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები
28/05/2021
კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად
28/04/2021
აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები
17/09/2020
კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად
06/09/2020
აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები
14/05/2020
კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად
05/02/2020
აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები
10/12/2019
კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად
14/10/2019
აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები
20/05/2019
კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად
26/03/2019
აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები
20/05/2018
კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად
13/04/2018
აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები
28/02/2018
კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად
29/01/2018
აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები
27/02/2017
აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები
23/12/2016
აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები
15/09/2016
კონკურსი პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასიტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად
19/09/2015
უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები
13/03/2015
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
27/01/2015
უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები
10/04/2014
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
24/02/2014
უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები
20/01/2014