აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგების საფუძველზე არჩეულ იქნენ:

 

 მედიცინის სკოლა დიპლომირებული მედიკოსი (ინგლისურენოვანი პროგრამა)

  1. ბალახაშვილი ვასილ - ანესთეზიოლოგია და კრიტიკული მედიცინა (პროფესორი)
  2. ხუციშვილი ნათია - დერმატოლოგია (ასოცირებული-პროფესორი)
  3. ასათიანი ნატო - ნარკოლოგია (ასისტენტ-პროფესორი)
  4. გუგუნავა მარიტა - ონკოლოგია (ასისტენტ-პროფესორი)

 

მედიცინის სკოლა (სტომატოლოგია)

  1. ყულიაშვილი გაგა - ოტორინოლარინგოლოგია (ასისტენტ-პროფესორი)
  2. ფილია ნანა - პრევენციული მედიცინა (ასისტენტ-პროფესორი)

 

სამართლის სკოლა

  1. ხატია თანდილაშვილი -სისხლის სამართალი (ასისტენტ- პროფესორი)

 

ბიზნესისა და მართვის სკოლა

  1. საჩალელი ნინო - მენეჯმენტი (ასოცირებული პროფესორი)