აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგების საფუძველზე დაინიშნონ:

 

I. მედიცინის სკოლა (ინგლისურენოვანი პროგრამა) :

1. ფილია ნანა- ასოცირებული პროფესორი, (პრევენციული მედიცინა, ჰიგიენა)

2. ფარქოსაძე ხათუნა - ასოცირებული პროფესორი (ფიზიოლოგია)

3. ჟვანია ნინო - ასოცირებული პროფესორი (პატფიზიოლოგია)

4. ხვიჩია ნინო - ასოცირებული პროფესორი (პათანატომია)

5. აზრუმელაშვილი სოფიკო- ასისტენტი (დერმატოვენეროლოგია)

6. ხატიაშვილი ნანა - პროფესორი (პროფესიული დაავადებები)

7. ქურდაძე ეკა - ასოცირებული პროფესორი (კლინიკური ტოქსიკოლოგია)

8. ლორთქიფანიძე მამუკა - პროფესორი ( რევმატოლოგია)

9. ღონღაძე მიხეილ - ასოცირებული პროფესორი (ნეფროლოგია)

10. ჯიქურაშვილი თინათინ - ასოცირებული პროფესორი (თვალის სნეულებანი)

11. მახალდიანი ლევან - პროფესორი (ჰემატოლოგია)

 

II. ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა:

1. კოპალიანი ბელა-ასისტენტ-პროფესორი სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება (საუნივერსიტეტო მოდული)