აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგების საფუძველზე არჩეულ იქნენ:

 

სამართლის სკოლა

 1. მაკა სალხინაშვილი - პროფესორი (ადმინისტრაციული სამართალი)
 2. გიორგი თოდრია - პროფესორი (სისხლის სამართალი)
 3. მაია ოშხარელი - პროფესორი (სისხლის სამართალი)
 4. ნუნუ კვანტალიანი - პროფესორი (კერძო სამართალი)
 5. სერგი ჯორბენაძე - ასოცირებული პროფესორი (კერძო სამართალი)
 6. თამარ ვეფხვაძე - ასოცირებული პროფესორი (კერძო სამართალი)
 7. სულხან გამყრელიძე - ასოცირებული პროფესორი
 8. ქეთევან კუხიანიძე - ასოცირებული პროფესორი (კერძო სამართალი)
 9. ნატო ჭითანავა - ასისტენტი (კერძო სამართალი)
 10. თეა ედიშერაშვილი - ასისტენტი (კერძო სამართალი)
 11. თამთა ტაბატაძე - ასისტენტი (კერძო სამართალი)
 12. ზურაბ ჯიბღაშვილი - ასოცირებული პროფესორი (კონსტიტუციური სამართალი)

 

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

 1. თამარ ცაგარეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი (ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია)
 2. მაია პაჭკორია - ასისტენტი სამაუწყებლო მედია, პრაქტიკული კურსი (ტელევიზია)
 3. თენგიზ ირემაძე - პროფესორი (ფილოსოფია)
 4. ზვიად მიმინოშვილი - პროფესორი (პედაგოგიკა)
 5. ლამარა ქადაგიძე - პროფესორი (ინგლისური ენა)
 6. მაია ხაჩიძე - ასოცირებული პროფესორი (ლიტერატურული მიმდინარეობა და საზოგადოებრივი აზრის ისტორია) 

 

საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლა

 1. ნიკოლოზ ჯანელიძე - ასოცირებული პროფესორი (პოლიტიკის მეცნიერება)

 

ბიზნესისა და მართვის სკოლა

 1. იზა ოქროპირიძე - ასოცირებული პროფესორი (ბუღალტრული აღრიცხვის ინფორმაციული ტექნოლოგიები)

 

 

ბათუმის წარმომადგენლობისათვის:

საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლა

 1. ხათუნა მურადაშვილი - ასოცირებული პროფესორი (საჯარო მმართველობა)
 2. ინგა ცინცქილაძე - ასისტენტ-პროფესორი (პოლიტიკის მეცნიერებები)

ბიზნესისა და მართვის სკოლა

 1. ლევან გორგილაძე - ასოცირებული პროფესორი (მენეჯმენტი)