აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგების საფუძველზე არჩეულ იქნენ:

 

მედიცინის სკოლა (დიპლომირებული მედიკოსის ინგლისურენოვანი პროგრამა)

 1. ალექსანდრე გორდელაძე - ასისტენტ-პროფესორი (ზოგადი ქირურგია)

 

მედიცინის სკოლა (სტომატოლოგია)

 1. მარინა დევდარიანი - პროფესორი (ადამიანის ფიზიოლოგია)

 

ბიზნესისა და მართვის სკოლა

 1. თამარ ღამბაშიძე - ასოცირებული პროფესორი (მენეჯმენტი)

 

სამართლის სკოლა

 1. მირანდა გურგენიძე - ასოცირებული პროფესორი (საჯარო სამართალი)
 2. ამირან მოსულიშვილი - ასოცირებული პროფესორი (სისხლის სამართალი)

 

საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლა

 1. სუჯაშვილი დავით - ასოცირებული პროფესორი (საჯარო მმართველობა)

 

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

 1. ბაღაშვილი ზურაბ - ასოცირებული პროფესორი (კრიტიკული აზროვნება და აკადემიური წერა)
 2. ნაცვლიშვილი პაატა - პროფესორი (ბეჭდური მედია)
 3. შოშიტაშვილი ნინო - ასოცირებული პროფესორი (საზღვარგარეთის მედია)
 4. ჭანტურია ნონა - ასოცირებული პროფესორი ისტორია (ქართულ-ებრაული ურთიერთობები, ჰოლოკოსტის ისტორია)
 5. ნაჭყებია ბადრი - ასოცირებული პროფესორი ისტორია (ტერორიზმის პრობლემები)