უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

1.1 სამართლის სკოლა:

 

 1. გულნაზი გალდავა - ასოცირებული პროფესორი  ( საჯარო სამართალი)  
 2. ელიკო წიკლაური - ლამიხი _ ასოცირებული პროფესორი (სისხლის სამართალი) 
 3. მიხეილ ბაძაღუა - ასოცირებული პროფესორი (სისხლის სამართალი)

 

 

1.2 ჰუმანიტარულ და სოციალურ  მეცნიერებათა სკოლა: 

 

 1. ჰემლუტ შნაიდერი - პროფესორი  (ფილოსოფია) 
 2. უდო რაინჰოლდ იეკი - პროფესორი (ფილოსოფია) 
 3. დავით ანდღულაძე - ასოცირებული პროფესორი (კოგნიტურ ბიჰევიორისტული ფსიქოთერაპია)

 


1.3 ბიზნესისა და მართვის სკოლა:

 

 1. ვასილ კიკუტაძე - ასოცირებული პროფესორი (ბიზნესის საფუძვლები, ბიზნესის სამართლებრივი საფუძვლები) 
 2. სლავა ფეტელავა - ასოცირებული პროფესორი (ბიზნესის საფუძვლები, ბიზნესის სამართლებრივი საფუძვლები) 

 

 

1.4 მედიცინის სკოლა:

 

 1. მარიკა კუბლაშვილი - პროფესორი (ქირურგიული სტომატოლოგია)
 2. ოთარ გერზმავა - პროფესორი  (სამედიცინო მენეჯმენტი)
 3. მანია არაბული - ასოცირებული პროფესორი (ჰისტოლოგია)
 4. თამარ გიორგაძე - ასოცირებული პროფესორი (იმუნოლოგია)
 5. ნატო მოსემღვდლიშვილი - ასოცირებული პროფესორი (ორთოდონტია)
 6. თამარ ფანცულაია - ასოცირებული პროფესორი (ბიოეთიკა)

 

 

1.5 საჯარო მმართველობის და პოლიტიკის სკოლა:

 

 1. ელგუჯა ხოკრიშვილი - ასოცირებული პროფესორი (საჯარო ფინანსები)
 2. ვაჟა გურგენიძე - ასოცირებული პროფესორი (საჯარო მმართველობა)