აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგების საფუძველზე არჩეულ იქნენ:

 

მედიცინის სკოლა (ინგლისურენოვანი პროგრამა)

 1. გოგოლი მანანა - პროფესორი (ქირურგია)
 2. ენდრიუ ალექსანდერს გამბს - პროფესორი (ქირურგია)
 3. დუღაშვილი გიორგი - პროფესორი (სამედიცინო კვლევების მეთოდები, მედიცინის პროგრამის ფარგლებში)
 4. ცქიტიშვილი ლილიანა - ასისტენტი (ფარმაკოლოგია)

 

მედიცინის სკოლა (სტომატოლოგია)

 1. თებიძე ნინო - ასოცირებული პროფესორი ( ქირურგიული სტომატოლოგია)
 2. თეგეთაშვილი ანა - ასისტენტი (ჯანდაცვის მენეჯმენტი)

 

ბიზნესისა და მართვის სკოლა

 1. გუჯარაიძე გივი - ასისტენტი (ეკონომიკა)
 2. თამარ თავხელიძე - ასისტენტი ( მენეჯმენტი)
 3. მოგელი შენგელია - ასისტენტი (ბიზნესის ადმინისტრირება)
 4. საჩალელი ნინო - ასისტენტი (მენეჯმენტი)

 

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

 1. ძიძიგური დავით - პროფესორი (ფსიქოლოგია)
 2. კანდელაკი ანდრო - პროფესორი (კლინიკური ფსიქოლოგია)
 3. მაჭავარიანი ნინო - ასოცირებული პროფესორი (რადიოჟურნალისტიკა)
 4. სულაბერიძე ნოე - პროფესორი (ტელეჟურნალისტიკა)
 5. თაბაგარი მაია - ასოცირებული პროფესორი (ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია)
 6. კოპალიანი ბელა - ასოცირებული პროფესორი (სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება (საუნივერსიტეტო მოდული)

 

სამართლის სკოლა

 1. მირიანაშვილი გიორგი - ასოცირებული პროფესორი (საერთაშორისო და საკონსტიტუციო სამართალი )
 2. ოჩიგავა გოჩა - ასოცირებული პროფესორი (საერთაშორისო საჯარო სამართალი)