აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგების საფუძველზე დაინიშნონ:

 

 

1.1 სამართლის სკოლა:

 1. ბესელია ეკა - პროფესორი (ადამიანის უფლებები)
 2. ლალიაშვილი თამარ - ასოცირებული პროფესორი (სისხლის საპროცესო სამართალი)
 3. ჭიპაშვილი ნინო - ასოცირებული პროფესორი (სამოქალაქო სამართალი)

 

1.2 ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა:

 1. ლომია მერი - ასოცირებული პროფესორი, ქართული ფილოლოგია (საქმიანი ქაღალდები, საქმის წარმოება)
 2. ნოზაძე ლიანა - ასოცირებული პროფესორი (ლიტერატურათმცოდნეობა) ბათუმის წარმომადგენლობა
 3. ზოსიძე ნიაზ - პროფესორი, (ჟურნალისტიკა) ბათუმის წარმომადგენლობა

 

1.3 ბიზნესისა და მართვის სკოლა:

 1. გიორხელიძე დემურ - პროფესორი, (მაკროეკონომიკა)
 2. საღრიშვილი შოთა - პროფესორი, (მენეჯმენტი, ინოვაციების მენეჯმენტი)
 3. გოგიაშვილი მაია - ასოცირებული პროფესორი (მათემატიკა, მათემატიკური უნარები)
 4. ანანიძე ვაჟა - ასოცირებული პროფესორი (ბიზნესის მენეჯმენტი) ბათუმის წარმომადგენლობა

 

1.4 მედიცინის სკოლა:

 1. დოლიძე თამარ - პროფესორი (ორთოპედიული სტომატოლოგია)

 

1.5 საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლა:

 1. გოგატიშვილი მიხეილ - პროფესორი (პოლიტიკის მეცნიერებები)
 2. გაგოშიძე თამარ - ასოცირებული პროფესორი (საჯარო მოხელის/პოლიტიკოსის აუდიტორიასთან კომუნიკაციის ფსიქოლინგვისტური ფაქტორები)
 3. ალექსაია სულხან - ასოცირებული პროფესორი (კონფლიქტოლოგია) ბათუმის წარმომადგენლობა
 4. მასალკინი გიორგი - ასოცირებული პროფესორი (პოლიტიკური მეცნიერებები) ბათუმის წარმომადგენლობა