უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

1.1 სამართლის სკოლა:

 

 

  1. ვალერიან ხრუსტალი - პროფესორი ( კერძო სამართალი)
  2. ნუნუ კვანტალიანი - ასოცირებული პროფესორი (კერძო სამართალი)
  3. გურამ როსტიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი (სასამართლო მეცნიერებები)

 

 

 

1.2.ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა:

 

 

  1. ელენე გაბუნია - პროფესორი (ინგლისური ლიტერატურა)
  2. გიორგი ხუროშვილი - ასისტენტი (ფილოსოფია და სოციალური მეცნიერებები)

 

 

 

1.3ბიზნესისა და მართვის სკოლა:

 

 

  1. მაკა ფირანიშვილი - ასოცირებული პროფესორი (ტურიზმის გეოგრაფია)
  2. ქეთევან მაისურაძე - ასისტენტი (მარკეტინგის საფუძვლები)
  3. ნათია დაღელიშვილი - ასისტენტი (სტრატეგიული მენეჯმენტი)