უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

1.1 სამართლის სკოლა:

 

1. გიგა გაბრიჩიძე  - ასოცირებული პროფესორი  ( კერძო სამართალი) 

2. ანა ფირცხალაშვილი  _ ასოცირებული პროფესორი (საჯარო სამართალი)

 

 

1.2. ჰუმანიტარულ და სოციალურ  მეცნიერებათა სკოლა:

 

1. პაატა ზაქარეიშვილი -პროფესორი  (პოლიტიკური და სოციალური მეცნიერებები)

2. მარინა ბალიაშვილი – პროფესორი  (სოციალური ფსიქოპლოგია)

3. რუსუდან მხეიძე _ ასოცირებული პროფესორი (კლინიკური ფსიქოლოგია)

4. ანდრო კანდელაკი _ პროფესორი (კლინიკური ფსიქოლოგია)

5. ლილი ხეჩუაშვილი - ასოცირებული პროფესორი (კლინიკური ფსიქოლოგია)

6. თემურ ბჟალავა _ ასოცირებული პროფესორი (კლინიკური ფსიქოლოგია)

 

 

1.3 ბიზნესისა და მართვის სკოლა:

 

1. დავით სიხარულიძე  - ასოცირებული პროფესორი (მარკეტინგი)

 

 

1.4. მედიცინის სკოლა:

 

1. ნინო წილოსანი – პროფესორი (თერაპიული სტომატოლოგია)

2. რუსუდან ნიკოლაიშვილი – ასოცირებული პროფესორი  (ნევროლოგია)