აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგების საფუძველზე დაინიშნონ:

 

ბიზნესისა და მართვის სკოლა:

  1. ცუცქირიძე გიორგი - ასოცირებული პროფესორი (ფინანსების მიმართულება)
  2. ჭარაია ვახტანგ - ასოცირებული პროფესორი (ფინანსების მიმართულება)
  3. კევლიშვილი ეკატერინე - ასოცირებული პროფესორი (მარკეტინგის მიმართულება)
  4. ჯანყარაშვილი ლევან - ასოცირებული პროფესორი (მენეჯმენტის მიმართულება)
  5. გედევანიშვილი თეონა - ასისტენტი (მარკეტინგის მიმართულება )
  6. ღვინჯილია ეკა - ასისტენტი ( მენეჯმენტის მიმართულება)
  7. არევაძე ლაშა - ასისტენტი (მენეჯერული ეკონომიკა)

 

 

საკონტაქტო პირი: ნანა ყუბანეიშვილი