აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგების საფუძველზე არჩეულ იქნენ:

 

მედიცინის სკოლა

 1. მარიკა კუბლაშვილი - პროფესორი (ქირურგიული სტომატოლოგია)
 2. ოთარ გერზმავა - პროფესორი (სამედიცინო მენეჯმენტი)
 3. მანია არაბული - ასოცირებული პროფესორი (ჰისტოლოგია)
 4. თამარ გიორგაძე - ასოცირებული პროფესორი (იმუნოლოგია)
 5. ნატო მოსემღვდლიშვილი - ასოცირებული პროფესორი (ორთოდონტია)
 6. ირაკლი ჩაჩუა - ასისტენტი (ყბა-სახის ქირურგია)

 

ბიზნესისა და მართვის სკოლა

 1. სლავა ფეტელავა - ასოცირებული პროფესორი (ბიზნესის საფუძვლები, ბიზნესის სამართლებრივი საფუძვლები)

 

სამართლის სკოლა

 1. გულნაზი გალდავა - პროფესორი (საჯარო სამართალი)
 2. ირაკლი ყანდაშვილი - პროფესორი (კერძო სამართალი)
 3. ნინო ლიპარტია - პროფესორი (კერძო სამართალი)
 4. ბაძაღუა მიხეილ - ასოცირებული პროფესორი (სისხლის სამართალი)
 5. დავით გუგავა - ასოცირებული პროფესორი (სისხლის სამართალი)
 6. კუტალია ლაშა-გიორგი - ასოცირებული პროფესორი (სისხლის სამართალი)
 7. შაშიაშვილი გიორგი - ასოცირებული პროფესორი (სისხლის სამართალი)

 

საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლა

1. ვაჟა გურგენიძე - ასოცირებული პროფესორი (საჯარო მმართველობა)