აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

მედიცინის სკოლა (ინგლისურენოვანი პროგრამა)

 1. ხათუნა კალაძე - პროფესორი (კომუნიკაციის უნარები, კლინიკური უნარები)
 2. ზაზა ბერიშვილი - პროფესორი (ჯანდაცვის ხარისხის უზრუნველყოფა, ჯანდაცვის მენეჯმენტი)
 3. ლიანა სირაძე - პროფესორი (პედიატრიული ნევროლოგია)
 4. უილიამ ბრაუნი - პროფესორი (ქირურგია)
 5. თათია მთვარელიძე - ასისტენტი (ლათინური ენა)
 6. ლალი კოპტონაშვილი - ასისტენტი (ბიოეთიკა)
 7. მანანა გოგოლი - ასისტენტი (ქირურგია)

 

ბიზნესისა და მართვის სკოლა

 1. მურთაზ კვირკვაია - პროფესორი (ეკონომიკა)
 2. თამარ გამსახურდია - პროფესორი (ფინანსები)
 3. მაია მელაძე - ასოცირებული პროფესორი (ტურიზმი)
 4. ნინო ცხოვრებაშვილი - ასოცირებული პროფესორი (მარკეტინგი)

 

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

 1. მამუკა თავხელიძე - პროფესორი (პედაგოგიკა)
 2. სალომე კაპანაძე - ასოცირებული პროფესორი (ქართული კულტურა და მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობა)
 3. ქეთევან შავგულიძე - პროფესორი (ხელოვნება)

 

სამართლის სკოლა

 1. მალხაზ ბაძაღუა - პროფესორი (კრიმინოლოგია)
 2. დავით ძამუკაშვილი - ასოცირებული პროფესორი (კერძო სამართალი)