ყველა ახალი ამბავი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


საერთაშორისო ვებინარში მონაწილეობა

18/08/2023
ტრენინგი - OSCE ორგანიზაცია და მართვა

05/07/2023
შემთხვევაზე დაფუძნებულ სწავლება კლინიკურ ორთოპედიაში

04/07/2023
ენდრიუ გამბსის საჯარო ლექცია გრუნიში

24/06/2023
სტუდენტური კონფერნცია: „მედიცინის განვითარება: წარსული, აწმყო, მომავალი“

22/06/2023
სტუდენტური კონფერენცია: „ინტერდისციპლინური მიდგომები პრაქტიკულ სტომატოლოგიაში“

04/06/2023
ესთეტიკური და ფუნქციური რეაბილიტაცია

17/05/2023
სატრენინგო კურსი დენტალურ იმპლანტაციაში

14/05/2023
ტრენინგი: შემთხვევაზე დაფუძნებული კლინიკური აზროვნება-CBCR

30/04/2023
ფასილიტაციის სესია საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკითხებზე

28/04/2023
გრუნის სტუდენტები ბაკურიანში

07/04/2023
გაცვლითი პროგრამა ჩეხეთში მედიცინის პროგრამის სტუდენტებისთვის

04/04/2023
საჯარო ლექცია უცხოელი სტუდენტებისთვის

07/03/2023
გრუნის პროფესორის სტატია უცხოურ ჟურნალში

23/02/2023
სამედიცინო განათლების მოდერნიზაციის ძირითადი ასპექტები - OSCE

21/01/2023
 1 2 3 Next  Last ›