აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგების საფუძველზე არჩეულ იქნენ:

 

მედიცინის სკოლა (ინგლისურენოვანი პროგრამა)

 1. ნიკოლაიშვილი მარინე - პროფესორი (ბიოქიმია)
 2. ვახტანგაძე თამარ - ასოცირებული პროფესორი (კარდიოლოგია)
 3. პეტრიაშვილი ელენე - ასოცირებული პროფესორი (უჯრედული ბიოლოგია)
 4. ფიფია ნინო - ასისტენტ-პროფესორი ( ონკოლოგია)

 

მედიცინის სკოლა (სტომატოლოგია)

 1. ხიმშიაშვილი ნინო - ასოცირებული პროფესორი (თერაპიული სტომატოლოგია)

 

ბიზნესისა და მართვის სკოლა

 1. გიორხელიძე დემურ - პროფესორი (მაკროეკონომიკა)
 2. საღრიშვილი შოთა - პროფესორი (მენეჯმენტი, ინოვაციების მენეჯმენტი)
 3. მშვიდობაძე თინათინ - ასისტენტ-პროფესორი (ინფორმაციული ტექნოლოგიები ტურიზმში)
 4. ჭარაია ვახტანგ - ასოცირებული პროფესორი (ფინანსები)
 5. ცუცქირიძე გიორგი - ასოცირებული პროფესორი (ფინანსები)
 6. კევლიშვილი ეკატერინე - ასოცირებული პროფესორი (მარკეტინგი)

 

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

 1. ლომია მერი - ასოცირებული პროფესორი - ქართული ფილოლოგია (საქმიანი ქაღალდები, საქმის წარმოება)
 2. პაჭკორია მაია - ასისტენტი - სამაუწყებლო მედია .პრაქტიკული კურსი (ტელევიზია)

 

სამართლის სკოლა

 1. ჭიპაშვილი ნინო - ასოცირებული პროფესორი (სამოქალაქო სამართალი)
 2. ხურციძე ია - ასოცირებული პროფესორი (კერძო სამართალი)

 

საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლა

 1. გოგატიშვილი მიხეილ - პროფესორი (პოლიტიკის მეცნიერებები)
 2. სამჭკუაშვილი თეა - პროფესორი (სამოხელეო სამართალი)
 3. გაგოშიძე თამარ - ასოცირებული პროფესორი (საჯარო მოხელის/პოლიტიკოსის აუდიტორიასთან კომუნიკაციის ფსიქოლინგვისტური ფაქტორები)

 

 

ბათუმის წარმომადგენლობა

 

ბიზნესისა და მართვის სკოლა

 1. შეწირული ლია - ასოცირებული პროფესორი (ინფორმაციული ტექნოლოგიები)
 2. ჟორჟოლიანი თინათინი - ასოცირებული პროფესორი; ბიზნესის ადმინისტრირება (ფინანსები)
 3. ლაზიშვილი სოფიო - ასისტენტი - ტურიზმი

 

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

 1.  ზოსიძე ნიაზ - პროფესორი - ქართული ფილოლოგია (ზეპირი და წერითი ეტიკეტი ოფიციალურ ურთიერთობებში)
 2. მიქელაძე ნინო - ასოცირებული პროფესორი (ინგლისური ენა)
 3. უღრელიძე გიორგი - ასისტენტ-პროფესორი (კულტუროლოგია)

 

საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლა

 1. ზაქარაძე ეკატერინე - ასისტენტ-პროფესორი (საჯარო მმართველობა)
 2. ცინცქილაძე ინგა - ასოცირებული პროფესორი (პოლიტიკის მეცნიერებები)
 3. მესხიშვილი ლევანი - ასისტენტი (პოლიტიკის მეცნიერებები)

 

სამართლის სკოლა

 1. გაბაიძე დავით - პროფესორი (ადმინისტრაციული სამართალი)