აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

უნივერსიტეტში, პოსტდოქტორანტის თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგების საფუძველზე, შემდეგ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულებში არჩეულ იქნან:

 

  • ბიზნესისა და მართვის სკოლის სამეცნიერო-კვლევით ცენტრი - თამარ ხახიშვილი
  • საჯარო მმართველობის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტი - გიორგი მომცელიძე