გარე მობილობის პროცედურა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გარე მობილობის პროცედურა

გარე მობილობით გადმომსვლელმა სტუდენტებმა, მიმღებ პროგრამაზე აღიარებული კრედიტების რაოდენობის თაობაზე წერილობითი განცხადის დასადასტურებლად, მ/წ 15 და 16 თებერვალს, 12:00 საათიდან 18:00 საათამდე, მობრძანდით უნივერსიტეტის თბილისის კამპუსის შემდეგ მისამართზე:

თბილისი, ირინა ენუქიძის ქუჩა №3

 

დოქტორანტთა საყურადღებოდ!

საკვლევ თემასთან დაკავშირებით გასაუბრება ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორანტთათვის ჩატარდება 15 თებერვალს 13:00 საათზე, ხოლო სამართლის დოქტორანტთათვის 16 თებერვალს 18:00 საათზე.