მობილობა აკადემიური პერსონალისათვის

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


მობილობა აკადემიური პერსონალისათვის

პროგრამა Erasmus + - ის ფარგლებში იან კოხონოვსკის უნივერსიტეტი (პოლონეთი) საშუალებას აძლევს აკადემიურ პერსონალს ერთი კვირის განმავლობაში ლექციები წაიკითხონ იან კოხონოვსკის უნივერსიტეტში.

 

პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ: ტურიზმის, ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის, ბიზნესადმინისტრირების მიმართულების პროფესორებს.

 

მსურველებმა უმოკლეს დროში უნდა წარმოადგინონ CV და სამი სავარაუდო სალექციო თემის სათაური შემდეგ მისამართზე: International@gruni.edu.ge

 

მობილობის პერიოდი, მოგზაურობისა და საცხოვრებელი ხარჯები მთლიანად ფინანსდება.