პოლონეთის Szczecin-ის უნივერსიტეტი სასწავლებლად იწვევს სტუდენტებს

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


პოლონეთის Szczecin-ის უნივერსიტეტი სასწავლებლად იწვევს სტუდენტებს

ERASMUS+ -ი აცხადდებს კონკურსს ფსიქოლოგიის, სამართლისა და საჯარო მმართველობის სტუდენტებისათვის პოლონეთის Szczecin-ის უნივერსიტეტში სასწავლებლად.

 

სწავლისა და მოგზაურობის ხარჯებს უზრუნველყოფს პროექტი.

 

პროგრამა არ არის გათვალისწინებული ბაკალავრიატის პირველი კურსისათვის.

 

აუცილებელი მოთხოვნაა ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნა და მაღალი აკადემიური მოსწრება.

 

სტუდენტებმა, რომლებსაც სურთ მონაწილეობა მიიღონ აღნიშნულ პროგრამაში, 10 ნოემბრის ჩათვლით უნდა დაადასტურონ თავიანთი სურვილი მეილზე international@gruni.edu.ge და მიუთითონ სახელი გვარი, ტელეფონის ნომერი, სწავლების საფეხური და პროგრამის დასახელება.