პროფესორი, განათლების მენეჯმენტის სპეციალისტი ჟილ რუე

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


პროფესორი, განათლების მენეჯმენტის სპეციალისტი ჟილ რუე

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი ჩართულია დაძმობილების პროგრამაში (Twinning). 2009 წლის 1 ოქტომბერს უნივერსიტეტს ეწვევია დაძმობილების პროგრამის (Twinning) ექსპერტი, რეიმსის უნივერსიტეტის (საფრანგეთი) პროფესორი, განათლების მენეჯმენტის ექსპერტი ჟილ რუე. იგი შეხვდა უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლებს და სტუდენტებს. ბატონმა რუემ მაღალი შეფასება მისცა უნივერსიტეტის მუშაობასა და საგანმანათლებლო პროგრამებს. ,,ევროპის უნივერსიტეტის მხოლოდ ერთმა მესამედმა შესძლო  დაეკმაყოფილებინა ბოლონიის პროცესის მოტხოვნები. თქვენ მათ შორის ხართ”, - აღნიშნა ბატონმა რუემ და თან დასძინა - ,,როგორ მოახერხეთ ეს?”. შეხვედრის ბოლოს დაისახა მომავალი თანამშრომლობის გეგმები.