ბუდაპეშტის ბიზნესის საერთაშორისო სკოლა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ბუდაპეშტის ბიზნესის საერთაშორისო სკოლა

2008 წლის ოქტომბერში გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეიტის სტუდენტმა დავით კვინიკაძემ, რომელიც სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის გასაგრძელებლად მივლინებულია ბუდაპეშტის ბიზნესის საერთაშორისო სკოლაში, წარმატებით დაიცვა სამაგისტრო დისერტაცია და მიენიჭა საერთაშორისო ბიზნესის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.