სტუდენტების მონაწილეობა საერთაშორისო გაცვლით პროგრამაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სტუდენტების მონაწილეობა საერთაშორისო გაცვლით პროგრამაში


საერთაშორისო ახაგაზრდული ორგანიზაცია აისეკ საქართველოს ლოკალურმა კომიტეტმა გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტმა წარმატებით განახორციელეს პარტნიორული შეთანხმება, რაც გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის სტუდენტთა საერთაშორისო გაცვლით პროგრამებში ჩართულობას ეხებოდა;

 

რამდენიმე შესარჩევი ეტაპისა და კონკურსის შედეგად შერჩა გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნვიერსტეტის 10 სტუდენტი, რომლემბაც 2 თვის განმავლობაში სტაჟირება გაიარეს ევროპის ქვეყნების სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანიზაციაში.

 

ესენი არიან: ნინო ნახუცრიშვილი, თამარ კვერნაძე, ლიკა კვარაცხელია, თამარ ჭურკვეიძე, თამარ კორინთელი, თეა ღვინაძე, ლაშა ნამგალაძე, რომლებმაც სტაჟირება გაიარეს პოლონეთში; ანა ლაგაზიძემ სტაჟირება გაიარა უნგრეთში, თამარ დავითაძემ - ავსტრიაში, ხოლო თეკლე კუჭუხიძემ - ბულგარეთში.

 

უნივერსიტეტის სტუდენტთა პროექტში მონაწილეობის ხარჯები უზრუნველყო გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტმა, ხოლო საცხოვრებელს და კვება უზრუნველყო აისეკმა.