მალხაზ ბაქრაძის დისერტაციის თემის დამტკიცება

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


მალხაზ ბაქრაძის დისერტაციის თემის დამტკიცება

დოქტორანტ მალხაზ ბაქრაძის სადისერტაციო თემა: „კომპანიის განვითარების მართვა საინვესტიციო საქმიანობის მოდელირების საფუძველზე“

 

დოქტორანტ ნინო ჯერენაშვილის  სადისერტაციო თემა: „ტურისტული პროდუქტის აღქმა და დამკვიდრება საქართველოში“