თეორიულ-პრაქტიკული კონფერენცია

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


თეორიულ-პრაქტიკული კონფერენცია

კონპერენციას დაეწრნენ და განხილვაში მონაწილეობა მიიღეს, თეიმურაზ ფაფერაშვილის შემოქმედებით სახელოსნოს II, III და IV კურსის და სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის I კურსის სტუდენტებმა.