სატელევიზიო შემოქმედებითი სახელოსნოს სტუდენტის მოხსენების პრეზენტაცია და განხილვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სატელევიზიო შემოქმედებითი სახელოსნოს სტუდენტის მოხსენების პრეზენტაცია და განხილვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტთან არსებულ თეიმურაზ ფაფერაშვილის სატელევიზიო შემოქმედებით სახელოსნოში ჩატარდა სატელევიზიო შემოქმედებითი სახელოსნოს სტუდენტის ნუცა მუჯირიშვილის მოხსენების პრეზენტაცია და განხილვა.  მოხსენებას დაესწრნენ და საკუთარ პოზიცია დააფიქსირეს ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის I, II და III დონის სტუდენტებმა. თემაში წარმოჩენილ პრობლემატიკაზე ისაუბრა პროფესორმა, სახელოსნოს ხელმძღვანელმა თეიმურაზ ფაფერაშვილმა.