გიორგი თუმანიშვილის მასტერკლასი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გიორგი თუმანიშვილის მასტერკლასი

როგორ დავწეროთ სამეცნიერო ნაშრომი?
 
სტუდენტური თვითმართველობის მოწვევით პარასკევს, 31 ოქტომბერს, 2 საათზე გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში გაიმართა შეხვედრა პროფესორ გიორგი თუმანიშვილთან რომელმაც ჩაატარა მასტერ კლასი თემაზე: “როგორ დავწეროთ სამეცნიერო ნაშრომი?”
(რეფერატი, ესსე)