ტურიზმის კარიერის კვირეული

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ტურიზმის კარიერის კვირეული

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს ინიციატივით, 2011 წლის 19-24 სექტემბერ  ტურიზმის კარიერის კვირეული გაიმართა.  გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტმა კვირეულზე წარადგინა ტურიზმის პროგრამები: ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა და ტუროპერეიტინგის პროფესიული პროგრამა. ტურიზმის პროგრამები კვირეულზე წარადგინა ტურიზმის პროგრამის ხელმძღვანელმა, ასოცირებულმა პროფესორმა მაია მელაძემ