პაატა ნაცვლიშვილის შემოქმედებითი სახელოსნო

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


პაატა ნაცვლიშვილის შემოქმედებითი სახელოსნო

 

მათთვის, ვისაც სურს, სრულყოფილად დაეუფლოს ჟურნალისტის ხელობას, აიმაღლოს ჟურნალისტური ოსტატობა და გაეცნოს ჟურნალისტური ხელოვნების საფუძვლებს, პაატა ნაცვლიშვილის შემოქმედებითი სახელოსნო აცხადებს მსურველთა მიღებას სერტიფიცირებულ ჟურნალისტურ კურსებზე.

იხილეთ თანდართული დოკუმენტი