თეორიულ-პრაქტიკული კონფერენცია

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


თეორიულ-პრაქტიკული კონფერენცია

 

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სატელევიზიო შემოქმედებით სახელოსნოში ჩატარდა სახელოსნოს II კურსის სტუდენტების რუსუდან ქიმერიძის და ნინო აზიკურის მოხსენების მიმოხილვა თემაზე ,,თავისუფლება”.

 

კონპერენციას დაეწრნენ და განხილვაში მონაწილეობა მიიღეს, თეიმურაზ ფაფერაშვილის შემოქმედებით სახელოსნოს I, II, III და IV  კურსის და სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის I კურსის სტუდენტებმა.