პროფესიული პრაქტიკა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


პროფესიული პრაქტიკა

ჰუმანიტარული და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ჟურნალისტიკის სპეციალობის IV დონის სტუდენტები, მიმდინარე წლის 12 მარტიდან საზოგადოებრივ მაუწყებელში პროფესიულ პრაქტიკას გაივლიან და დაამზადებენ სატელევიზიო გადაცემებს.