033 შენი წარმატების ციფრები

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


033 შენი წარმატების ციფრები

ტელეკომპანია „იმედმა“ გადაცემა „იმედის დილის“ ეთერში მაყურებელს ალმა მატერის შესახებ შესთავაზა სიუჟეტი, რომელშიც გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის სასწავლო პროგრამებზე, სწავლა-სწავლების მეთოდიკაზე და აბიტურიენტებისთვის შეთავაზებულ ბენეფიტებზე იყო საუბარი. სიუჟეტში სამართლის სკოლის დეკანი, პროფესორი, სამართლის დოქტორი, პოტსდამის უნივერსიტეტის ემირიტუსი დიტერ უმბახი ამავე სკოლის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის პრიორიტეტებზე საუბრობენ; - „033 შენი წარმატების ციფრები“.