მასტერკლასი თემაზე „მწვანე ბიო-ტექნოლოგიები“

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


მასტერკლასი თემაზე „მწვანე ბიო-ტექნოლოგიები“

2014 წლის 14 ნოემბერს გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პტოგრამის ფარგლებში გაიმართა მასტერკლასი თემაზე: „მწვანე ბიო-ტექნოლოგიები\"

 

მასტერკლასს უძღვებოდნენ ეკონომიკის ექსპერტი დემურ გიორხელიძე და ბიოტექნოლოგიების ექსპერტი თენგიზ ჯალიაშვილი. ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა დებატები მსოფლიოში მწვანე ბიოტექნოლოგიების გამოყენების მასშტსაბების და საქართველოში მსგავსი ტექნოლოგიების გამოყენების შესაძლებლობების შესახებ