სტაჟირება სსიპ იუსტიციის სახლში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სტაჟირება სსიპ იუსტიციის სახლში

უნივერსიტეტსა და სსიპ იუსტიციის სახლს შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში, 2014 წლის 3 დეკემბრიდან 2015 წლის 3 მარტამდე სტაჟირებას გაივლის უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების (ფინანსების) სკოლის მესამე დონის რვა სტუდენტი.

 

1. ნანა ხაჩიური

2. ელენე ფალიანი

3. თამარ ღლონტი

4. მარიამ ხაჩიძე

5. ნინო მაჩაბელი

6. მაია შონია

7. ლელა ვარშანიძე

8. დიანა გალუსტოვა

 

აღნიშნული სტუდენტების წინასწარი შერჩევის პროცესი განახორციელდა იუსტიციის სახლის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის მიერ კანდიდატებს ჩაუტარდებათ ზოგადი უნარების ტესტი.