არაწრფივი პოლიტიკური პროცესები

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


არაწრფივი პოლიტიკური პროცესები


მ/წ 13 მარტს, გრუნის ატრიუმში, გაიმართა პროფესორ დემურ გიორხელიძის საზოგადოებრივი პროექტის - არაწრფივი პოლიტიკურ პროცესებში - მორიგი ლექცია, რომელსაც ესწრებოდნენ სხვადასხვა ასაკისა და პროფესიის ადამიანები, როგორც საკონტაქტო, ისე ონლაინფორმატით. ლექცია ინტერაქტიური იყო და მსმენელებმა ბევრი შეკითხვა დასვეს, რომლებსაც ამომწურავი პასუხები გასცა ბატონმა დემურმა.

 

პროექტის ვიდეო-ვიზუალურ მხარეს და მის არქივირებას კვლავ GRUNI მულტიმედიაცენტრი, სტუდენტებთან ერთად, უზრუნველყოფს.

 

მომდევნო ლექცია გაიმართება მ.წ.20 მარტს, 18 საათზე, გრუნის ატრიუმში.