აკადემიური პერსონალის საყურადღებოდ!

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


აკადემიური პერსონალის საყურადღებოდ!

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია გაცნობებთ, რომ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №181 დადგენილების მე-13 მუხლის მე-2’ პუნქტის თანახმად, აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის ჩატარების ვადა გადაიდო საკარანტინო პერიოდის დასრულებამდე.

 

ცვლილების შემთხვევაში დამატებით გეცნობებათ.