უნივერსიტეტი იწყებს სტუდენტთა კარიერული განვითარებისა და დასაქმებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარების პროექტს

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


უნივერსიტეტი იწყებს სტუდენტთა კარიერული განვითარებისა და დასაქმებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარების პროექტს

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი იწყებს „სტუდენტთა კარიერული განვითარებისა და დასაქმებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარების პროექტს“.

 

პროექტის ხელმძღვანელია უნივერსიტეტის მიერ მოწვეული ექსპერტი, ადამიანური რესურსების მართვისა და ზრდასრულთა განათლების სპეციალისტი - მაკა კუკავა.

 

პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ საბაკალავრო პროგრამის: მე-3 და მე-4 კურსის სტუდენტებს.

 

მონაწილეების შერჩევა განხორციელდება უნივერსიტეტის ბაზაზე, პროექტის ხელმძღვანელისა და უნივერსიტეტის წარმომადგენლების მიერ

 

პროექტში მონაწილეობისათვის გასაუბრების წესით (გასაუბრება გაიმართება პარასკევს, 9 ნოემბერს, 14.00 საათზე, აუდიტორია № 103).

ამ ეტაპზე შეირჩევა 25 სტუდენტი, რომლებიც გაივლიან პრაქტიკულ ტრენინგებსა და შეხვედრებს საჯარო დაწესებულებებისა და ბიზნესორგანიზაციების ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულების ხელმძღვანელებთან.

 

 • პროექტში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია შესაბამის ბმულზე

 

სტუდენტთა რეგისტრაცია დაიწყება 3 ნოემბერს და დასრულდება 8 ნოემბერს, 18:00 საათზე.

 

მონაწილეთა შერჩევა განხორციელდება შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით:

 

პიროვნული თვისებები

 • ლიდერობა;
 • თავდაჯერებულობა;
 • კრიტიკული აზროვნება;
 • აზრის ნათლად გამოცემა/ჩამოყალიბებისა და დამარწმუნებელი კომუნიკაცია;
 • ეფექტური მოსმენა, ეფექტური ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაცია;
 • პოზიტიური პიროვნული ქცევები და დამოკიდებულებები;
 • მიზანზე ორიენტირებულობა.

 

ზოგადი მახასიათებლები:

 • კარგი ზოგადი ცოდნა (ერკვევა სხვადასხვა თემაში და შეუძლია თემის ირგვლივ შინაარსობრივი დისკუსია);
 • ორატორული ლოგიკა და დამაჯერებელი კომუნიკაცია;
 • დროის მართვა;
 • პრეზენტაბელურობა;
 • სოციალური უნარები (კომუნიკაცია, ქცევა და ეტიკეტი).

 

შინაარსობრივი მახასიათებლები:

 • მიღებული ინფორმაციის ანალიზი და უკუკავშირი;
 • კითხვებზე ლოგიკური და თანმიმდევრული პასუხები;
 • საკუთარი მოსაზრებების ჩამოყალიბება დამაჯერებლად და არგუმენტირებულად;
 • ინფორმაციის გადმოცემისას ფაქტებისა და კონკრეტული მაგალითებით საკუთარი მოსაზრებების გამყარება.

 

ტრენინგი გაიმართება კვირაში ერთხელ, ხანგრძლივობა 2-3 საათი.

 

კარიერული განვითარების პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი პრაქტიკული ტრენინგები და შეხვედრები:

 

I შეხვედრა - გაცნობა, მონაწილეთა მოლოდინისა და პროექტის შედეგების ჩამოყალიბება;

 

II შეხვედრა - ორგანიზაციული სტრუქტურის ჩამოყალიბება, პერსონალის როლი და ფუნქციები ორგანიზაციაში, ძირითადი სამუშაო აღწერილობები და სამუშაოს ეფექტიანობისთვის საჭირო კომპეტენციების განსაზღვრა (სტუდენტები ექსპერტის ფასილიტაციით თავად იმუშავებენ ამ საკითხებზე და განიხილავენ თითოეულ ნამუშევარს);

 

III შეხვედრა - საკუთარი შესაძლებლობების, უნარების, პიროვნული თვისებებისა და ინტერესების იდენტიფიცირება (პროფესიული ორიენტაცია, პიროვნული მახასიათებლები, მოტივაციური ფაქტორები, საჭირო უნარების განვითარების ღონისძიებები);

 

IV შეხვედრა - საკუთარი რეზიუმეს შედგენა კონკრეტული პოზიციის მოთხოვნების გათვალისწინებით და დამსაქმებელთან კომუნიკაციის პირველი ეტაპი;

 

V და VI შეხვედრა - ინტერვიუს მიმდინარეობა, მისი დინამიკა და ტექნიკა (დემოგრაფიული ინტერვიუ, ჩაღრმავებული ინტერვიუ, ქეისინტერვიუ, პროფესიული ინტერვიუ
evidens based interiew, პროექციული ინტერვიუ);

 

VII შეხვედრა - ადაპტაცია სამუშაოსთან და ორგანიზაციულ კულტურასთან ;

 

VIII შეხვედრა - პანელური დისკუსია საჯარო უწყებების ადამიანური რესურსების მიმართულების ხელმძღვანელებთან;

 

IX შეხვედრა - პანელური დისკუსია კერძო კომპანიების ადამიანური რესურსების მიმართულების ხელმძღვანელებთან.ტრენინგის წარმატებით გავლის შემთხვევაში გაიცემა სერტიფიკატი.

 

 

გისურვებთ წარმატებას!