ირაკლი მაკალათიას ღია ლექცია

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ირაკლი მაკალათიას ღია ლექცია


ბიზნესის და მართვის სკოლის ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებისათვის ეკონომიკის დოქტორმა ირაკლი მაკალათიამ წაიკითხა ლექცია: „უმუშევრობა საქართველოში: ციფრები და რეალობა“.

 

ეკონომიკის ექსპერტმა ლექციაზე განხილა საქართველოში უმუშევრობის მდგომარეობა, გაანალიზა გამომწვევი მიზეზები, მიმოიხილა ამ სფეროში არსებული ქართული და უცხოური გამოცდილება, კერძო და სახელმწიფო სექტორის დამოკიდებულება უმუშევრობისადმი და სხვა საკითხები.

 

განხილულმა თემამ სტუდენტების დიდი ინტერესი გამოიწვია. ლექციიის ბოლოს ირაკლი მაკალათიამ და სტუდენტებმა ისაუბრეს აღნიშნული პრობლემის მოგვარების თაობაზეც.

 

 

საკონტაქტო პირი: პროფ. ვასილ კიკუტაძე, v.kikutadze@gruni.edu.ge