მასტერ-კლასი პაპუნა ტოლიაშვილისგან მომავალი ბიზნესმენებისთვის

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


მასტერ-კლასი პაპუნა ტოლიაშვილისგან მომავალი ბიზნესმენებისთვის


ბიზნესისა და მართვის სკოლის სტუდენტებისთვის სინერჯი ჯგუფის ხელმძღვანელმა პაპუნა ტოლიაშვილმა ჩაატარა მასტერ-კლასი თემაზე „ ორგანიზაციების სტრუქტურებში არსებული პრობლემები და მათი გავლენა საქმიანობის შედეგებზე“. მან ისაუბრა საქართველოში კერძო და საჯარო ორგანიზაციებში არსებულ სტრუქტურულ პრობლემებზე, გააცნო სტუდენტებს მათი მნიშვნელობა და კავშირი კომპანიის დასახულ მიზნებთან.