შეხვედრა პროფ. ჰელმუტ შნაიდერთან

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


შეხვედრა პროფ. ჰელმუტ შნაიდერთან

2013 წლის 20 ივნისს სოციოლოგიური კლუბის ფარგლებში პროფ. ჰელმუტ შნაიდერმა ჩაატარა შეხვედრა კლუბის წევრებთან. შეხვედრაზე პროფ. შნაიდერმა ისაუბრა ფილოსოფიის არსის, ფილოსოფიური დისციპლინებისა და ზოგადად ფილოსოფოსობის შესახებ. პროფ. შნაიდერის მოხსენების შემდგომ გაიმართა დისკუსია მოხსენების მთავარი თეზისების შესახებ.